วิธีการสั่งสินค้าพรีออเดอร์


สินค้าพรีออเดอร์ หรือ Pre order  ป้ายสีเหลือง
เป็นสินค้าที่ต้องสั่งจองล่วงหน้า โดยการชำระเงินค่าสินค้าครบเต็มจำนวน
วิธีการสั่งเหมือนการสั่งสินค้าปกติ เพียงแต่ต้องรอสินค้าประมาณ 15-20 วัน
เมื่อทางร้านจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งไปยังช่องทางการติดต่อที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ค่ะ

กรณีสินค้ามาถึงล่าช้า ทางร้านจะแจ้งลูกค้าทราบก่อนทุกครั้งค่ะ

Pre order >> แจ้งชำระเงิน >> รอ 15-20 วัน >> ส่งสินค้า